Jak efektywnie wyszukiwać w Ordbok.pl

Tłumacząc z języka polskiego na norweski należy: Dodatkowo podczas wyszukiwania można używać znaków zpecjalnych * oraz ?. Znak ? zastępuje dowolny znak w wyszukiwanych wyrazach. Np. szukając spørre można użyć sp?rre. Znak * zastępuje 0 lub wiecej dowolnych znaków tj. szukając fortelle można użyć for*lle. Znaki ? oraz * przydatne są szczególnie w przypadku braku norweskich znaków na klawiaturze.